PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Joanne Maalderink verwerkt van haar klanten (opdrachtgevers, modellen) en leveranciers (fotografen, make up artists, hairstylisten, designers, kledingbedrijven, fotostudio’s etc.).

Indien je samenwerkt met Joanne Maalderink, of om andere reden persoonsgegevens aan Joanne Maalderink verstrekt, geef je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Joanne Maalderink, Het Slag 1, 6996 BG Drempt

telefoon: +31 (0)313 473215

e-mail: mail@joanne-m.nl

website: www.joannemaalderinkstyling.com | www.joannemaalderinkstyling.nl

2a. Persoonsgegevens die wij verwerken

Joanne Maalderink verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummer(s)

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

2b. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Joanne Maalderink verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (met toestemming van ouders of voogd)

– kledingmaten

– lichaamsmaten (borst – taille – heupen)

– schoenmaat

– haarkleur

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joanne Maalderink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– contact over het maken, herinneren of annulering van afspraken

– reageren op vragen of overleggen

– verzenden van oproepen, vraag om samenwerking

– informeren over diensten

– om goederen en diensten bij je te leveren

– afhandelen van de betaling

– wettelijke verplichting, zoals overhandiging financiĆ«le gegevens aan Belastingdienst

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Joanne Maalderink is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid. Zelfs niet als je op de website van Joanne Maalderink terecht kwam via de website van een derde.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Joanne Maalderink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joanne Maalderink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joanne Maalderink gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joanne Maalderink bewaart de gebruikelijke persoonsgegevens minimaal 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens worden doorgaans bewaard tot de afronding van de samenwerking. Na een verzoek worden deze gegevens in ieder geval vernietigd.

8. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Joanne Maalderink passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joanne Maalderink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@joanne-m.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Joanne Maalderink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joanne Maalderink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@joanne-m.nl.

11. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Geadviseerd wordt om regelmatig op onze website deze Privacyverklaring te bekijken.

 

 

 

laatste wijziging: 29 mei 2018